เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซฟตี้ ไฟร์โปรดักท์ เซอร์วิส จำกัด
SAFETY FIREPRODUCT SERVICE CO.,LTD.

เริ่มดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ในนามร้าน เซฟตี้ไฟร์ โปรดักส์ เซอร์วิส ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2559 และได้เพิ่มจดทะเบียน เป็น บริษัท เซฟตี้ ไฟร์โปรดักท์ เซอร์วิส จำกัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน

ดำเนินงานโดย นายชรินทร์ ทองบัว หุ้นส่วนผู้จัดการ /ทำการแทนบริษัท

อดีตทำงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยหน่วยราชการ มาแล้ว เป็นเวลา 32 ปี 

 

ประวัติการทำงาน

2528 - 2530    เทศบาลเมืองกระบี่

2531 - 2543    เทศบาลนครสงขลา

2544 - 2547    เทศบาลเมืองบ้านพรุ

2548 - 2559    เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

2560 - 2562    เจ้าของกิจการ ร้าน เซฟตี้ไฟร์ โปรดักส์ เซอร์วิส

2562 - ปัจจุบัน  หุ้นส่วนผู้จัดการ/ทำการแทน บริษัท เซฟตี้ ไฟร์โปรดักท์ เซอร์วิส จำกัด

อุดมการณ์ การทำงาน : ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า สินค้ามีคุณภาพ 


สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย
 

จำหน่าย/บริการ 
          - อุปกรณ์เกี่ยวกับ การดับเพลิง การจราจร การสาธารณสุข การกู้ชีพกู้ภัย วิทยุสื่อสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

          - ซ่อมรถดับเพลิง และปั้มดับเพลิง บรรจุสารเคมีดับเพลิง

          - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การดับเพลิง การใช้เครื่องมือดับเพลิงและกู้ภัย

          - แนะนำให้คำปรึกษา ด้านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

ติดต่อ คุณชรินทร์ ทองบัว TEL:083-186-2231 ID LINE: ch2231