เครื่องถังอัดอากาศ (SCBA)

เครื่องช่วยหายใจแบบ SCBA ยี่ห้อ MSA รุ่น Air Xpress สำหรับงานผจญเพลิงมาตรฐาน EN 137 :2006,type 2 

 

สอบถามร่ายละเอียดได้ที่

คุณชรินทร์  ทองบบัว โทร . 083-1862231 ,id line  ch2231