วิทยุสื่อสารติดตั้งอยู่กับที่ 10,25,30 วัตต์

เครื่องประจำที่ ICOM F5023 /25-30 W
อุปกรณ์ต่อชุด ประกอบด้วย
-ตัวเครื่อง ไมค์์ สายไฟเข้าเครื่อง ขาตั้งเครื่อง คู่มือ

 

ข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำที่ 

กำลังส่ง 25-30 วัตต์

1.คุณลักษณะทั่วไป

                1.1 เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่หรือติดรถยนต์ ขนาดกะทัดรัด โดยโครงสร้างภายนอก ของเครื่องวิทยุทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่บุบหรือแตกสลายง่าย  ทนทานต่อการใช้งาน ในสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยผ่านการทดสอบมาตรฐาน MIL-STD 810 F
               
1.2 ย่านความถี่ใช้งาน 136-174 MHz
               
1.3 มีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง
               
1.4 Channel spacing 25 KHz

         1.5 Frequency stability ไม่เกิน +-2.5 ppm
         1.6 ลำโพงประกอบในตัวเครื่องวิทยุอยู่ด้านหน้าเครื่อง และมีชองสำหรับต่อกับลำโพงภายนอกได้
               
1.7 มีวงจร Encoder/decoder สำหรับใช้งาน CTCSS,DTCS,2-Tone และ 5-Tone ได้ โดยไม่ต้องเพิ่ม Option

         1.8 มีฟังก์ชั่น Stun/Kill /revive
         1.9 สามารถตั้งเวลาให้เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องนั้นไม่ได้ถูกใช้งานตามเวลาที่กำหนด

2 คุณลักษณะภาคส่ง

                   2.1 มีกำลังส่งออกอากาศ                                                25-30 วัตต์
               
2.2 Spurious Emission                      70  db หรือ ดีกว่า
               
2.3 Adjacent Channel Power             70 db  หรือ ดีกว่า
               
2.4 Audio Hamonic Distortion             3% หรือ มากกว่า

3 คุณลักษณะภาครับ

                3.1 ความไว (Sensitivity )                                  0.25 µv ที่ 12db SINAD หรือมากกว่า
        3.2 การเลือกรับสัญญาณ                                   75  db หรือ ดีกว่า
               
3.3 Spuriousresponse                     80  db หรือ ดีกว่า
               
3.4 Intermodulation                         75  db หรือ มากกว่า
               
3.5 Audio Output power                   ไม่น้อยกว่า 4watt

4 อุปกรณ์ประกอบ

           4.1 ไมโครโฟนชนิดมือถือพร้อมสายและข้อต่อ
        4.2 สายอากาศติดรถยนต์
        4.3 สายไฟ DC 
        4.4 หนังสือคูมือการใช้งาน

 


 • วิทยุสือถือ.JPG
  วิทยุรับ-ส่ง ICOM G80 / 5Wอุปกรณ์ประกอบด้วย-ตัวเครื่อง ไมค์ สายไฟเข้าเครื่อง ขาตั้งเครื่อง คุ่มือ คุณลักษณะเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ -ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานตามมาตร...

 • เสา SG.JPG
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • หม้อแปลง.JPG
  หม้อแปลง POWER SUPPLY สำหรับวิทยุสื่อสาร

 • ไฟหมุนเสาวิทยุสื่อสาร.JPG
  ไฟสัญญาณป้องกันอากาศยาน

 • IC-80FX.JPG
  เครื่องรับ-ส่งวิทยุราคาประหยัด ประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชั่นใช้งานมากมายเสียงดังถึง 750 มิลลิวัตต์เครื่องรุ่นIC-80FXใช้การขยายเสียงแบบBLT(bridge-tied load) ซึ่งทำให้เสียงดังขึ้นเป็น 2...

 • YAESU VX-829.JPG
  YEASU : VX-829 Compact Size With Robust Capabilities •512 Channels and 32 Groups (w/LCD) or 16 channels •5 Watts •VHF: 134 – 174 MHz •UHF: 400 – 470 MHz; 450 – 512 MHz •7 Programma...