วิทยุรับ-ส่ง ICOM G80 (มือถือ)

วิทยุรับ-ส่ง ICOM G80 / 5W
อุปกรณ์ประกอบด้วย
-ตัวเครื่อง ไมค์ สายไฟเข้าเครื่อง ขาตั้งเครื่อง คุ่มือ 

คุณลักษณะเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ

-ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐาน MIL-STD 810 C.D.E.F และป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP54

-เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก กสทช.แล้ว

-ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136MHz-174 MHz มี มีจำนวนช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 200 ช่อง

-กำลังส่งออกอากาศ 5 วัตต์ ตั้งได้ 3 ระดับ

-อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ประกอบด้วย

แบตเตอรี่ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่อง,แท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว ตั้งโต๊ะ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่อง ,เสาอากาศ,คลิบ,คู่มือการใช้งาน