ผลงานของเรา

เรา...ร้านเซฟตี้โปรดักส์เซอร์วิส... ได้ส่งมอบเรือท้องแบน ให้กับเทศบาลและอบต...เรียบร้อยแล้ว...   แต่ยังมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ติดต่อมา....เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทางเรายินดีที่จะบริการจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อม เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าต่อไป ...ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน