เสาทาวเวอร์

 

เสาทาวเวอร์ สามเหลี่ยม

เสาทาวเวอร์ สี่เหลี่ยม

เสาทาวเวอร์ หน้าแปลนกลม

สามทาวเวอร์ แบบสวมเดือย