ถังขยะะพลาสติก 120 ลิตร ทรงกลม สีน้ำเงิน


ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร 

มีหูจับ 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) 
ศูนย์กลาง ปากถัง มม.
ศูนย์กลางตัวถัง มม.
สูง มม.


 • ถังขยะ 240 ลิตร.JPG
  ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร มีล้อผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPEทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาวอากาศมีฝาถังมีที่จับแบบสอดได้ เปิด -ปิด ได้สะดวกพ...

 • ถังขยะ 240 ทรงกระบอก.JPG
  ถังขยะพลาสติก 200 ลิตร ทรงกระบอกสีน้้ำเงินแบบไม่มีฝาเจาะหูด้านข้าง 2 หู ร้อยเชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 550-600 มม.

 • ถังขยะ 120 สีเหลี่ยม.JPG
  ถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร แบบฝาเรียบ ฝา 1 ช่อง ทิ้ง และฝา 2 ช่่องทิ้งผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPAทนต่อกรดและด่าง ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ...

 • ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ไม่มีล้อ.JPG
  ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ไม่มีล้อผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPEทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศพื้นผิวเรียบมัน ทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นรา...

 • ถังขยะพลาสติก 100 ลิตร ฝาแกว่าง.JPG
  ภังพลาสติก 100 ลิตร ฝาแก่วงผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุฤณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPEทนต่อกรด และด่าง ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาถังแบบแก่วง เพื่อสะดวกในการทิ้งพื้นผิวมั...

 • ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาเปิด 1 ด้าน.JPG
  ถังขยะพลาสติก 60 ลิตรผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาถังมีที่จับแบบสอดได้ เปิด-ปิด ได้สะดวกพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม...

 • ถังขนะพลาสติก 40 ลิตร.JPG
  ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาแบบสวิง เปิด - ปิด ได้ ทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาแบบสวิงเปิด-ปิด 2 ด้านพื้นผิวเรียบมัน ทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นรา ไม่ดูดซับกลิ่น และส...