ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร มีล้อ

ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร  มีล้อ 
ผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPE
ทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาวอากาศ
มีฝาถังมีที่จับแบบสอดได้ เปิด -ปิด ได้สะดวก
พื้นผิวเรียบมันทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นราไม่ดูดซับกลิ่นและสิ่งสกปรก
สะดวกตอการเคลื่อนย้าย ด้วยล้อเลื่อนขอบล้อทำด้วยในล่อน มีสลักล็อกล้อกับเพลาแน่นหนา แข็งแรงทนทาน 


 • ถังขยะ 240 ทรงกระบอก.JPG
  ถังขยะพลาสติก 200 ลิตร ทรงกระบอกสีน้้ำเงินแบบไม่มีฝาเจาะหูด้านข้าง 2 หู ร้อยเชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 550-600 มม.

 • ถังขยะ 120 สีเหลี่ยม.JPG
  ถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร แบบฝาเรียบ ฝา 1 ช่อง ทิ้ง และฝา 2 ช่่องทิ้งผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPAทนต่อกรดและด่าง ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศ...

 • ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ไม่มีล้อ.JPG
  ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ไม่มีล้อผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPEทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศพื้นผิวเรียบมัน ทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นรา...

 • ถังขยะพลาสติก 100 ลิตร ฝาแกว่าง.JPG
  ภังพลาสติก 100 ลิตร ฝาแก่วงผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุฤณภาพสูงชนิดเหนียวพิเศษ HDPEทนต่อกรด และด่าง ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาถังแบบแก่วง เพื่อสะดวกในการทิ้งพื้นผิวมั...

 • ถังขยะ 120 ลิตร กลม.JPG
  ถังขยะพลาสติก 120 ลิตรมีหูจับ 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา)ศูนย์กลาง ปากถัง มม.ศูนย์กลางตัวถัง มม.สูง มม.

 • ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาเปิด 1 ด้าน.JPG
  ถังขยะพลาสติก 60 ลิตรผลิตโดยวิธีฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติกคุณภาพสูงทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาถังมีที่จับแบบสอดได้ เปิด-ปิด ได้สะดวกพื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย ไม...

 • ถังขนะพลาสติก 40 ลิตร.JPG
  ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาแบบสวิง เปิด - ปิด ได้ ทนต่อกรดและด่าง ทนแดดทนฝน ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศฝาแบบสวิงเปิด-ปิด 2 ด้านพื้นผิวเรียบมัน ทำความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นรา ไม่ดูดซับกลิ่น และส...