เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 2,5,10,15,20 ปอนด์ (ABC)

เครื่องดับเพลิงเคมี ชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CAMECAL) 

มีขนาด 2,5,10,15 และ 20 ปอนด์ RATING ABC

RATING ABC หมายถึง ความสามารถในการดับไฟ ประเภท ABC 

   ไฟ A คือ ไฟที่เกิดกับสิ่งของทั่วไป เช่น ผ้า กระดาษ ไม้ พลาสติก เป็นต้น
   ไฟ B คือ 
ไฟที่เกิดกับของเหลวติดไฟและของเหลวไวไฟ (Combustible and Flammable Liquid)
   ไฟ C คือ  ไฟที่เกิดกับก๊าซไวไฟ (Flammable Gas)

4A6B   หมายถึง ความสามารถในการดับไฟประเภทA ระดับ 4 ความสามารถในการดับไฟประเถทB ระดับ6 
             อัตรานี้มักใช้กับอาคารบ้านพักอาศัย ทั่วไป
4A10B หมายถึง ความสามารถในการดับไฟประเภทAระดับ 4 ความสามารถในการดับไฟประเภทB ระดับ 10
             อัตรานี้มักใช้กับปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้น้ำมัน 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ชรินทร์ ทองบัว TEL:083-186-2231 ID LINE:ch2231