ชุดดับเพลิงภายในอาคาร ป้องกันความร้อน

คุณลักษณะชุดดับเพลิงภายในอาคาร fr-cotton ป้องกันความร้อน

ตัวเสื้อ 
          1. ตัวเสื้อตัดเย็บจากผ้าใยสังเคราะห์รวมไม่น้อยกว่า 3 ชั้น

          2.ผ้าชั้นนอก เป็นผ้าใยสังเคราะห์ ผ้า fr-cotton 7.oz. โดยผ้าชั้นนอกนี้ต้องมีคุณสมบัติไม่หลอมละลาย ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพจนกว่าอุณหภูมิจะสูงถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์

          3.ผ้าชั้นกลาง เป็นผ้าด้านชั้นกลางเป็นผ้าร่มซับน้ำได้ดี

          4.ผ้าชั้นใน ตามแนวไหล่ห่างจากคอเสื้อประมาณ 11cm และปลายแขนทั้งสองข้างหน้าข้างห่างจากขอบแขนประมาณ 11.5cm โดยคาดรอบแขนเสื้อและที่ชายเสื้อด้านล่างห่างจากขอบประมาณ 2.5 cm โดยคาดรอบตัวเสื้อ
 

ตัวเสื้อ 
ด้านหน้ามีประเป๋าด้านใน 
1 ใบ อยู่ด้านซ้าย และด้านนอก ใบ ติดอยู่บริเวณชายเสื้อด้านล่าง ซ้าย – ขวา มีลักษณะเป็นกระเป๋าย่าม ขนาด 22 คูณ 23cm มีฝ่าปิด-เปิด ยึดติดด้วยแถบตีนตุ๊กแกมีสาบปิดคลุมซิปขนาดกว้าง 11cm ทำจากผ้าชั้นนอก ชั้น ซึ่งมีชั้นกันความชื้นแทรกอยู่ ปิดคลุมตั้งแต่คอจนถึงแนวซิบ ด้านล่างยึดติดด้วยแถบตุ๊กแกขนาด คูณ 58 cm โดยตัวผู้ติดอยู่ด้านซ้าย และตัวเมียติดอยู่ด้านขวา  การยึดติดด้านหน้าใช้ที่ได้ แบบ 2 ทาง ยาวประมาณ 57 cm 
ปลายแขนเสื้อทั้ง 
ข้าง 
เย็บเสริมด้วยหนังวัว ขนาด 2  นิ้ว ด้านในแขนเสื้อเย็บเสริมด้วยแบบเดียวกับผ้าชั้นกลางห่างจากขอบประมาณ 8.5 cm ยางยึดรัดข้อมือที่ทำจากผ้าถัก Kevlar 2 ชั้น ยาวประมาณ 10 cm ในการวัดปกติยางยืดยึดข้อมือ มีชองรัดหัวแม่มือเพื่อป้องกันแขนเสื้อถลกขึ้นการยึดติดกับผ้าชั้นกลางและผ้าชั้นในยึดติดด้วย 
ปกเสื้อสูงไม่น้อยกว่า 
10 cm 
ทำจากผ้าชั้นนอก ชั้น เสริมด้วยชั้นกันความชื้นและชั้นกันความร้อน มีตีนตุ๊กแกตัวผู้ ขนด 5 คูณ 7cm ติดอยู่กึ่งกลางปกเสื้อด้านหลังเพื่อยึดแถบผ้าปิดคอ และมีตีนตุ๊กแกตัวผู้ขนาด คุณ 7cm  ติดอยู่ที่ปลายปกเสื้อ ด้านซ้ายเพื่อยึดแถบผ้าปิดคอ ด้านหลังตัวเสื้อ 
จะต้องเย็บจีบทั้ง 
ข้าง ยาวจากไหล่ถึงเอวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนไหว
กางเกงและสายโยงบ่า

          1.รูปแบบการตัดเย็บ การประกอบผ้าชั้นนอก ผ้าชั้นกลาง และผ้าชั้นใน เหมือนกับตัวเสื้อ โดยการยึดติดของผ้าตัวนอกกับผ้าชั้นใน ยึดติดตามขอบรอบเอวไม่น้อยกว่า 9 ตัว และที่ปลายขากางเกงทั้ง ข้าง มีสายยึดกระดุม แป๊กยาง ประมาณ 7 cm เย็บติดกับผ้าชั้นนอกเพื่อยึดกับผ้าชั้นในจำนวน ตัว สามารถถอดชั้นในแยกออกจากชั้นนอกได้เมื่อต้องการซักล้างหรือทำความสะอาด

          2.สาบปิดด้านหน้ายึดติดด้วยแถบตีนตุ๊กแก ขนาด คูณ 24 cm โดยตัวสาบนี้ทำจากผ้าชั้นนอก ชั้น เสริมด้วยชั้นกันความชื้นและชั้นกันความร้อน

          3.กระเป๋ากางเกงเป็นแบบกระเป๋าย่ามลักษณะและขนาดเท่ากับกระเป๋าเสื้อเย็บติดบริเวณข้างทั้ง ข้าง ห่างจากขอบเอวประมาณ 15 cm

          4.มีสายรัดด้านข้างเอวทั้ง ข้าง ทำจากผ้าชั้นนอก กว้าง นิ้ว สามารถปรับขนาดเอวได้โดยใช้ ตัวล็อคอัตโนมัติ

          5.บริเวณเข่า และที่ปลายขากางเกง เย็บเสริมด้วยหนังวัวทั้ง ข้าง ติดแถบสะท้อนแสง

 

          6.สายโยงบ่า เป็นสายขนาดกว้าง นิ้ว มี ตัวล็อคเพื่อปรับขนาดทำจากโลหะสายโยงเป็นแบบไขว้จากด้านหน้าไปหลัง โดยจุดไขว้ยึดด้วยหนังสีดำเย็บติดเพื่อป้องกันการเคลื่อนและโยงด้วยสายโยง 
………………………………………………………………….