โซล่าเซลล์ SOLAR CELL ไฟกระพริบ

Solar Traffic Light สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

      สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ทำขึ้น เพื่อให้ติดตั้งในจุดที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้และสามารถช่ายประหยัดพลังงานได้ตามนโยบายของรัฐบาล นิยมติดตั้ง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรการทำงานของสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์และนำพลังงานที่ได้ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมไฟกระพริบ
คุณสมบัติ
1.การติดตั้งไฟสัญญาณกับแผงโซล่าเซลล์โดยมีระบบชาร์ทต่อเนื่องโดยดัตโนมัติ
2.ความสว่างหลอด LEDs สามารถทำให้เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น
3.โครงสร้างของโคมทำจากโพลีคาร์บอเนต สามารถทนต่ออุณหภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี